4-Luik

4-Luik is het informatieblad van de Protestantse Kerken in Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen. 4-Luik verschijnt één keer in de drie weken. Redactieadres: per email redactie4luik@gmail.com

Abonnementen en bezorging:
J. Postmus, Middelhorsterweg 11, Haren (5349179)