Kindernevendienst

Wat willen we graag met onze kinderen in de kindernevendienst:
Kindernevendienst wil een geborgen en veilige plaats zijn; op basis van Bijbelse verhalen wil ze kinderen op een betekenisvolle manier zelf laten en leren nadenken over het Christelijk geloof.
We willen de kinderen de waarde van geloof, hoop en liefde doorgeven.
Hieronder staat beschreven hoe we dit vorm willen geven.

Met een enthousiaste groep van ongeveer 10 mensen geven wij leiding aan de kinderen van de kerk. De kindernevendienst is één van de commissies van “Aan boord, christelijk jeugdwerk Haren”. Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.

Alle kinderen zitten eerst met hun ouders in de kerkzaal, samen beginnen we de kerkdienst. De predikant geeft aan wanneer de kinderen naar voren mogen komen en dan krijgen we de vriendenkring mee met het licht aangestoken aan de paaskaars. Ook worden we weer opgehaald na de preek, om gezamenlijk de dienst af te sluiten.
De groep wordt in twee groepen verdeeld. Uitzondering hierop zijn enkele bijzondere diensten en de zomervakantie, dan is er één groep. Er is een groep kinderen die kindernevendienst krijgt in de Boeg, een ruimte in het jeugdgebouw ’t Schip. Deze kinderen zitten in de jaargroepen 1 t/m 4.
En er is een groep die zit in zaal 6, boven in het Gorechthuis. Deze kinderen zitten in de jaargroepen 5 t/m 8.
Om de beurt wordt er leiding gegeven aan de groepen. In beide groepen wordt het bijbelverhaal verteld die ook in de kerkdienst centraal staat. In het bijbelverhaal komt een onderwerp naar boven die raakt aan de beleving van de kinderen. Hier praten we met de kinderen over. Zo gaat het de ene keer over bidden, een andere keer over de dood, maar ook over wie er wat doet in de kerk of wie Jezus eigenlijk was en nu voor ons is.
Vervolgens is er een verwerking, bijv. een spelletje, een toneelstukje, een kleurplaat, een werkblad, een liedje, een knutselwerkje of een powerpoint. We beschikken in beide zalen over internet. Dus er wordt ook wel eens wat opgezocht over het onderwerp of het bijbelverhaal op internet.
In de oudste groep lezen we het bijbelverhaal wel eens na in de “echte” bijbel. Ook wijken we in die groep wel eens af van het bijbelverhaal en gaan we dieper in op de taken in de kerk, de doop of het avondmaal. Er zijn onderwerpen die zich goed lenen om daar eens dieper op in te gaan en zelfs om met elkaar op excursie te gaan. Zo zijn we afgelopen september met de oudste groep naar de voedselbank in Groningen geweest en hebben we het een en ander met eigen ogen gezien.

Vanaf de adventstijd tot en met kerst werken we aan een kerstproject en vanaf de veertig-dagen-tijd tot aan pasen werken we aan een paasproject. In de voorbereidingen op deze projecten en andere bijzondere diensten werken we altijd samen met de predikanten. Ook wordt iedere zondag in de kerkdienst teruggekoppeld wat wij in de kindernevendienst hebben gedaan met de kinderen, dit noemen we het zogenaamde “sterretje”.

We vinden het ontzettend leuk als jij ook komt! Of je nu één keer komt of elke week, dat maakt niet uit. Het is altijd gezellig en leerzaam.
Wil jij of wilt u er meer over weten, neem dan gerust contact met ons op!

Coördinator Ellen Jovanovic-Oosterhuis
050-5290655
mailadres: jovanovic@hetnet.nl