Aanvang kerkdiensten

In de regel is er één dienst per zondag.
Deze dienst begint om 10:00 uur

Zie voor bijzondere diensten de aankondiging op deze website en in de Protestantse Kerkbode en / of 4luik