Soort kerkdiensten

Wij kennen de ‘gewone’ zondagse erediensten, de ochtend+diensten en de Taizevieringen. De zondagse erediensten beginnen om 10.00 uur. Voor de kleintjes is er oppas in ’t Ruim (in ’t Schip). Voor de kinderen uit de jaargroepen 1 t/m 8 is er kindernevendienst. Bijzondere diensten worden op deze website en in de Protestantse Kerkbode en 4luik aangekondigd.

Ochtend + diensten
Vijf keer per jaar is er een ochtendplusdienst. Dit is een gemeentebrede eredienst waarin een thema centraal staat en waarin we andere liederen zingen dan uit het Liedboek voor de Kerken. Onze eigen huisband, kortweg De O+Band genoemd, verzorgt de muzikale omlijsting en begeleidt de gemeentezang. In een ochtendplusdienst wordt het thema op een creatieve manier uitgediept of verhelderd. Het is een dienst die jong en oud aanspreekt en waarin vooral de jongere generatie zich herkent.

Taizevieringen
Reeds een aantal jaren wordt er twee tot drie keer per jaar een Taizéviering gehouden in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat te Haren. Deze vieringen worden gehouden volgens de karakteristieken van de gebedsvieringen in de kloostergemeenschap in het dorp Taizé in Frankrijk. Voor de inhoud van de viering betekent dit het herhalend zingen van meditatieve liederen uit Taizé, eenvoudige bijbelteksten, geen preek maar een lang moment van stilte en een aangepaste inrichting van de kerk.