Catechese

  1. Tienercatechesatie
  2. Kring kernwoorden
  3. 20+ plus gespreksgroep

1. Tienercatechesatie
Tienercatechese 2015–2016: start 11 oktober
De catechese voor tieners van 12 tot en met 16 jaar gaat weer starten! Dit jaar komen we bij elkaar in het Gorechthuis, ‘s zondags van 10.00 tot 11.00 uur. We zullen er met elkaar verschillende dingen doen. Van mensen die iets vertellen over hun geloofsbeleving tot creatieve dingen rond Geloven.
We hebben tienercatechese op de eerste zondag van de maand. Als er een Ochtendplusdienst is, schuiven we een week op. Dat levert de volgende data in het komende seizoen: 11 oktober, 1 november, 13 december, 3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april en 8 mei.
Graag tot ziens! De begeleiding: Tom Verschoor, Anne-Marie Mulder, Leo de Bel en Alco van Klinken (telefoon: 050 – 5347059)

 

2. Kring kernwoorden
Ben je tussen de 18 en 25 jaar en wil je je verdiepen in je geloof? Overweeg je geloofsbelijdenis te doen maar weet je niet zeker of dat inderdaad bij je levensweg hoort? Wil je met anderen praten over de inhoud van geloof en hoe je dat vorm geeft in je dagelijks leven?
De kring kernwoorden wil je ondersteunen in het vinden van antwoorden op deze vragen.
We komen bij elkaar op de vrijdagavond, in het Gorechthuis, gemiddeld één keer in de drie weken.

ds Marco Schut , mschut14@planet.nl


3. 20+ gespreksgroep

  • Wat zeggen ons geloof, kerk en zingeving in deze tijd?
  • En wat is de betekenis ervan voor ons eigen leven?
  • Wat voor soort boek is de bijbel en hoe lezen we de bijbel?
  • Hoe wordt de kerk bestuurd en wat is liturgie?

Voorbeelden van vragen die in deze gespreksgroep aan de orde komen.Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng van thema’s.

Gespreksleider is ds Marja de Jager