Adressen

Gereformeerde Kerk Haren
Website: http://gorechtkerk.nl;
redactie e-mail: redactie@gorechtkerk.nl
Gorechtkerk: Kerkstraat 14, 9751 BD Haren
Scriba Kerkenraad: R.J. van Wijk, Remmingaweg 44, 9751 VR Haren, tel. 534 60 10, scriba@gorechtkerk.nl
Koster: K.A. Bakker, Rummerinkhof 28, 9751 SL Haren, tel. 537 08 55,
koster-beheerder@gorechtkerk.nl

College van Diakenen
secretaris: V.J. de Jong, Agricolahof 20, 9752 NN Haren, tel. 534 92 78. diaconie@gorechtkerk.nl

College van Kerkrentmeesters
secretaris: G. ten Napel, Da Costalaan 7, 9752 EP Haren, tel. 534 09 90, cvk@gorechtkerk.nl
INGbank NL80INGB0000872647, t.n.v. Geref. Kerk Haren,voor bestellen collectebonnen SNS-bank NL72SNSB0 44.65.49.517

Predikanten
ds M. de Jager, Kerkstraat 16,9751 BD Haren, tel. 535 19 85, dejagerm@home.nl
ds M. Pranger, Natuurschoonweg 11, 9312 PJ Nietap, tel. 0594-516104, maria.m1@hotmail.com