Kerkelijk bureau

Mevrouw A. Raven-Klompmaker, Oude Borg 16, 9753 BV Haren tel. 050-534 29 72, leden@gorechtkerk.nl

Wilt u voor het aanvragen van doopbediening (minimaal 14 dagen voor de doopdatum), het aanvragen van huwelijksbevestiging (minimaal 5 weken voor de huwelijksdatum) contact op  nemen met de wijkpredikant? Die zorgt dat de gegevens aan het kerkelijk bureau worden doorgegeven.

Verhuizingen binnen de gemeente en veranderingen in de samenstelling van uw gezin kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven. In geval van geboorte, huwelijk of overlijden wordt u vriendelijk verzocht dit door te geven (bijvoorbeeld door het toezenden van een kaart).

Studerende jongeren die elders (gaan) wonen kunnen lid blijven van onze gemeente. Wilt u dan een voorkeurslidmaatschap aanvragen met behulp van het standaardformulier (verkrijgbaar bij mevrouw Raven-Klompmaker). U kunt uiteraard ook altijd een afspraak maken met de ledenadministratie.