Profielschets predikant

De Gereformeerde Kerk Haren-Onnen zoekt een

Predikant (m/v) voor 0,5 fte

Wie zijn wij?
Wij vormen een veelkleurige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Onze gemeente telt ongeveer 1.100 leden. We hebben een actieve kerkenraad, enthousiaste taakgroepen, een goed georganiseerd pastoraat en bloeiend jeugdwerk. We bieden een breed palet aan activiteiten en kerkdiensten. Kortom: we zijn een levendige gemeente, middenin de Harense samenleving.

Wie willen wij zijn?

 • We willen een plaats van ontmoeting zijn met God en met elkaar. Een gemeente waar eenieder zich thuis voelt: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend.
 • We willen een veelkleurige gemeente zijn, zonder dat die veelkleurigheid leidt tot oppervlakkigheid of gebrek aan samenhang. Daarom zoeken we naar wat ons met elkaar verbindt.
 • We willen ons sterk maken voor inhoudelijke – en geloofsverdieping van onze gemeenteleden en onze vrijwilligers.
 • We willen een gastvrije, open en betrokken kerkelijke gemeente zijn.

 Wie zoeken wij?

Wij zoeken een predikant

 • die, naast onze fulltime predikant, onze gemeente op een verfrissende en aanstekelijke manier wil komen versterken.
 • die zich prettig voelt in onze veelkleurigheid en daar flexibel in kan opereren.
 • die de gemeente voorgaat in de liefde van God, het volgen van Jezus en de inspiratie door de Geest.
 • die ons zo helpt het mysterie God op het spoor te komen en daar woorden aan kan geven.
 • die inhoudelijke verdieping en gevoel voor traditie verrassend vertaalt naar deze tijd.
 • die houdt van mensen, van oud en van jong.
 • die oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, lokaal en in de wereld.
 • die beschikt over goede communicatieve en samenbindende vaardigheden.
 • die als teamspeler graag samenwerkt met een actieve en betrokken kerkenraad.
 • die openstaat voor samenwerking met de andere kerkgenootschappen in Haren, in het bijzonder de Hervormde Gemeente.

Wat verwachten wij?

Een predikant die, in een halftime dienstverband en in goed overleg met onze huidige predikant, alle voorkomende werkzaamheden in onze gemeente, kan en wil verrichten. Met de nadruk op:

 • het mee helpen vormgeven aan onze pluriforme erediensten, van de meer ‘klassieke’ tot onze ochtendplusdiensten met een band.
 • het versterken van en samenwerken met ons pastorale team.

Geïnteresseerd?

Meer informatie over onze gemeente staat in de betreffende profielschets[1] en in ons beleidsplan[2]. Past u in het profiel dat wij schetsen? Dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet. U kunt die tot uiterlijk 28 mei 2016 richten tot dhr Jan Kooi, Middelhorsterweg 42

9751 TG  HAREN, email adres: beroepingscommissie@gorechtkerk.nl

Zie ook:
Profiel gemeente
Het beleidsplan.